กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา
You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 
 
Untitled Document
  ค้นหาเอกสาร  
คำค้น >>
   ดูตัวอย่าง การค้นหา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ คำสั่งมหาวิทยาลัย
เอกสารเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศมหาวิทยาลัย
เอกสารเกี่ยวกับสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศคณะกรรมการประสานงนสำนักงานอธิการบดี ประกาศสำนักงานอธิการบดี
 
สถิติ ข้อมูลต่างๆ
(Statistics)
 
      
ระบบบุคลากร
อิเล็กทรอนิก
Facebook
กบพบ.

Untitled Document จำนวนข่าว ๒ รายการ

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ที่พ้นการทดลองปฏิบัติงานแล้ว สมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อลดหย่อนภาษี และสิทธิประโยชน์อื่น รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
   ข้าราชการพ้นจากราชการ  [ ๑ มิ.ย. ๕๙ ]
   ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ  [ ๑ มิ.ย. ๕๙ ]
   พนักงานมหาวิทยาลัย  [ ๑ มิ.ย. ๕๙ ]

เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน
   กำหนดการ  [ ๒๐ เม.ย. ๖๐ ]
   สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ ระดับชำนาญการ  [ ๒๐ ก.พ. ๖๐ ]
   ตาราง Work flow กระบวนการ  [ ๑๔ ธ.ค. ๕๙ ]
   ร่าง work manual และเทคนิคการจัดทำ  [ ๑๔ ธ.ค. ๕๙ ]
   Work Manual  [ ๑๔ ธ.ค. ๕๙ ]

ข่าวรับสมัครงาน
   ผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ"ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา"  [ ๒๖ ธ.ค. ๕๙ ]
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครการ  [ ๑๔ ธ.ค. ๕๙ ]
   รับสมัครลูกจ้างโครงการ "ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา"  [ ๒๑ พ.ย. ๕๙ ]

สัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
   สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา  [ ๔ ต.ค. ๕๖ ]
   สัญญาจ้างพนักงานบางส่วนเวลา  [ ๔ ต.ค. ๕๖ ]
   สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา  [ ๔ ต.ค. ๕๖ ]
   สัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นคณาจารย์  [ ๔ ต.ค. ๕๖ ]
   สัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเพื่อสนับสนุนวิชาการ  [ ๔ ต.ค. ๕๖ ]
มีอีก-->ดูทั้งหมด...

ประกาศเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
   พนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)  [ ๓ พ.ย. ๕๘ ]
   ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ (เพิ่มเติม)  [ ๕ ส.ค. ๕๘ ]
   ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ  [ ๕ ส.ค. ๕๘ ]
   พนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุการปฏิบัติงาน  [ ๕ ส.ค. ๕๘ ]
   ข้าราชการพ้นจากราชการ  [ ๕ ส.ค. ๕๘ ]
มีอีก-->ดูทั้งหมด... Untitled Document
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  การมอบอำนาจของอธิการบดี
  พระราชบัญญัติ ม.บูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐
  การประเมินผล
  การเลื่อนเงินเดือน
  ข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ
  เงินเพิ่มค่าครองชีพ
 
ขั้นตอนการบรรจุ
การต่อสัญญาจ้าง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สวัสดิการประกันหมู่
สโมสรบุคลากร
 

   ระบบสารสนเทศ

 
จำนวนผู้เข้าใช้
ครั้ง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ขนาดตัวอักษร