กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา
You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 
 
Untitled Document
  ค้นหาเอกสาร  
คำค้น >>
   ดูตัวอย่าง การค้นหา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ เอกสารจากภายนอก
เอกสารเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศมหาวิทยาลัย
เอกสารเกี่ยวกับสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศคณะกรรมการประสานงนสำนักงานอธิการบดี ประกาศสำนักงานอธิการบดี
 
สายตรง
ผู้บริหาร กบพบ.
 
      
ระบบบุคลากร
อิเล็กทรอนิก
กิจกรรม
กบพบ.

Untitled Document จำนวนข่าว ๒ รายการ

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ที่พ้นการทดลองปฏิบัติงานแล้ว สมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อลดหย่อนภาษี และสิทธิประโยชน์อื่น รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัครงาน
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม  [ ๑๘ ต.ค. ๖๒ ]
   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน  [ ๒ ต.ค. ๖๒ ]
   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา  [ ๒๗ ก.ย. ๖๒ ]
   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม  [ ๒๓ ก.ย. ๖๒ ]
   ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี  [ ๑ เม.ย. ๖๒ ]
มีอีก-->ดูทั้งหมด...

เอกสารการประเมินค่างาน
   ข้อบังคับ (ข้าราชการ) พ.ศ. 2544  [ ๗ พ.ค. ๖๒ ]
   ข้อบังคับ (พนักงาน) พ.ศ.2559  [ ๗ พ.ค. ๖๒ ]
   ศธ0506(5).ว.3 ลว.7 มีค. 2562  [ ๗ พ.ค. ๖๒ ]

ทำเนียบพี่เลี้ยงอาสาสมัคร เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่จะขอตำแหน่งชำนาญการ/ชำ...
   รายชื่อทำเนียบพี่เลี้ยงอาสาสมัคร เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่จะขอตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ  [ ๗ มิ.ย. ๖๒ ]

เอกสารประกอบการอบรม
   แนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่่ง (สำหรับวันที่ 4 5 และ 19 กย. 2562)  [ ๓๐ ส.ค. ๖๒ ]
   เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน (สำหรับวันที่ 4 5 และ 19 กย. 2562)  [ ๓๐ ส.ค. ๖๒ ]
   ร่าง Work Manual และเทคนิคการจัดทํา  [ ๑๙ ส.ค. ๖๒ ]
   ร่างผังกระบวนการ/งาน (Work flow)  [ ๑๙ ส.ค. ๖๒ ]
   การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  [ ๑๙ ส.ค. ๖๒ ]
มีอีก-->ดูทั้งหมด...

คู่มือการใช้งานเมนูการเลื่อนเงินเดือน
   คู่มือสำหรับส่วนงาน-เลื่อนเงินเดือน  [ ๒๔ ส.ค. ๖๐ ]

ประกาศเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
   ข้าราชการ  [ ๑๑ มี.ค. ๖๒ ]
   ลูกจ้างประจำ  [ ๑๑ มี.ค. ๖๒ ]
   พนักงานมหาวิทยาลัย  [ ๑๑ มี.ค. ๖๒ ] Untitled Document
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  การมอบอำนาจของอธิการบดี
  พระราชบัญญัติ ม.บูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐
  การประเมินผล
  การเลื่อนเงินเดือน
  ข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ
  เงินเพิ่มค่าครองชีพ
 
ขั้นตอนการบรรจุ
การต่อสัญญาจ้าง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สโมสรบุคลากร
 

   ระบบสารสนเทศ

 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ขนาดตัวอักษร