กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา
You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 
 
Untitled Document
  ค้นหาเอกสาร  
คำค้น >>
   ดูตัวอย่าง การค้นหา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ เอกสารจากภายนอก
เอกสารเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศมหาวิทยาลัย
เอกสารเกี่ยวกับสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศคณะกรรมการประสานงนสำนักงานอธิการบดี ประกาศสำนักงานอธิการบดี
 
สายตรง
ผู้บริหาร กบพบ.
 
      
ระบบบุคลากร
อิเล็กทรอนิก
กิจกรรม
กบพบ.

Untitled Document จำนวนข่าว ๒ รายการ

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ที่พ้นการทดลองปฏิบัติงานแล้ว สมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อลดหย่อนภาษี และสิทธิประโยชน์อื่น รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัครงาน
   ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ (ภาค ก.) กรณีเร่งด่วน  [ ๒๔ พ.ค. ๖๔ ]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ (ภาค ก.) กรณีเร่งด่วน  [ ๒๘ เม.ย. ๖๔ ]
   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว  [ ๑๙ เม.ย. ๖๔ ]
   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ (ภาค ก.) กรณีเร่งด่วน  [ ๑๒ มี.ค. ๖๔ ]
   รายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ (ภาค ก.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  [ ๕ ต.ค. ๖๓ ]
มีอีก-->ดูทั้งหมด...

เอกสารการประเมินค่างาน
   ข้อบังคับ (ข้าราชการ) พ.ศ. 2544  [ ๗ พ.ค. ๖๒ ]
   ข้อบังคับ (พนักงาน) พ.ศ.2559  [ ๗ พ.ค. ๖๒ ]
   ศธ0506(5).ว.3 ลว.7 มีค. 2562  [ ๗ พ.ค. ๖๒ ]

ทำเนียบพี่เลี้ยงอาสาสมัคร เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่จะขอตำแหน่งชำนาญการ/ชำ...
   รายชื่อทำเนียบพี่เลี้ยงอาสาสมัคร เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่จะขอตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ  [ ๗ มิ.ย. ๖๒ ]

เอกสารประกอบการอบรม
   รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ"  [ ๓ ก.พ. ๖๔ ]

ประกาศเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
   ข้าราชการ  [ ๒๙ เม.ย. ๖๔ ]
   ลูกจ้างประจำ  [ ๒๙ เม.ย. ๖๔ ]
   พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย  [ ๒๙ เม.ย. ๖๔ ] Untitled Document
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  การมอบอำนาจของอธิการบดี
  พระราชบัญญัติ ม.บูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐
  การประเมินผล
  การเลื่อนเงินเดือน
  ข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ
  เงินเพิ่มค่าครองชีพ
 
ขั้นตอนการบรรจุ
การต่อสัญญาจ้าง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สโมสรบุคลากร
 

   ระบบสารสนเทศ

 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ขนาดตัวอักษร