Untitled Document
คำค้น :
  [ปิดหน้านี้]
ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ >> คุณอิทธิวัฒน์ โทร.๒๙๕๐  
  คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา
  ๑.   คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  [ ๒๘ ก.ย. ๖๐ ]